Miyerkules, Hunyo 6, 2012

MALIGAYANG BATI SA LAHAT

N
arito, at sa wakas ay nagkaroon kami ng pagkakataong makadaupang isip ang sinoman sa inyo sa pamamagitan ng paraang ito (blog). Ang gayong bagay ay labis naming ikinagagalak, nang dahil sa muli ay mailalahad ang hindi kakaunting tanawin sa Biblia, na lubhang may kalabuan sa pananaw ng marami sa ating mga kapatid. Kaya't gaya ng liwanag ay tatanglawan nito ang bawa't isipan na dumadako sa gayong uri ng kalagayan, at yao'y maghahatid sa kaniya ng maluwalhating kaunawaan na sinasang-ayunang lubos ng katotohanan. Layunin nito na palaguin at pasaganain ang kalamnan ng bawa't kamalayan, na siyang natatanging sasakyan sa pagpalaot ninoman sa larangan ng tunay na kabanalan.

Sa gayong kalakaran, kayo na aming mga kapatid sa layunin ay mangyaring kami'y samahan at pagtulungan nating bigyang gabay at tanglawan ng ilaw ang marami sa dako pa roon, at sila'y palakarin ng dilat at may malay tungo sa masikip na pintuan ng kaligtasan. Kaugnay nito ay mahalagang matutunan ninoman na papaghiwalayin ang salita ng Dios at ang salita ng tao. Sapagka't kapag naghalo ang dalawang nabanggit ay doon nangyayari ang pagkaligaw, o pagkatisod ng sinoman. Dahil doo'y matuwid na salita lamang ng Dios ang isabuhay, upang tayo'y patuloy na lumakad sa wastong landas tungo sa maluwalhating buhay sa langit na hinahangad ng marami.

Muli, sa pagpalaot natin sa larangang ito'y kaluguran sa amin ang inyong presensiya, at mangyaring kami'y huwag ninyong kalimutang bahaginan ng inyong nalalaman tungkol sa katuwiran at katotohanan ng Ama nating nasa langit. Kasihan nawa kayo nitong Espiritu ng Dios na nagpapaging banal sa sinoman.

                                                                                                               Sumasa inyo,
                                                                                                          Yohvshva bar Yusuf

6 (na) komento:

 1. Magaling na pagkakagawa ng blog na ito. Binabati kita Ka Yohvshva. Bmwz3ph

  TumugonBurahin
 2. Magaling ang mga nilalamang pag-asa ng pagbating ito.

  TumugonBurahin
 3. Napaka husay ng pagbati mahal kong Yohvshva . Kaaliwan ng aming puso ang pag subaybay ng katotohanan sa iyong mga naisulat o maisusulat pa lalo ako nagka interes ng sabihin mong papaghiwalayin ang salita ng Dios at ng tao. Oh dakila ka sa aking sariling pananaw.Hatid moy liwanag sa aming kaisipan.

  TumugonBurahin
 4. Kung may maitutulong ba sa iyo ay bakit hindi. Kaya lang mas magaling ang natututunan sa iyo, kaysa nalalaman namin. Anyway, for the sake of sharing, why not.

  TumugonBurahin
 5. Sa lahat ng mga nagpadala ng anonymous comment. Ang ipina-publish lamang po namin sa ngayon ay yung naglalahad ng kanilang NAME/URL, gayon ma'y pinadadaan pa rin po namin ang lahat ng comment sa moderation process. Paumanhin po.

  Yohvshva bar Yusuf
  Patnugot
  Rayos ng Liwanag

  TumugonBurahin