Lunes, Agosto 29, 2011

ILANG TAON ANG ISANG HENERASYONG BIBLIKAL


Portrait in the late 1800
Sa makabagong panahon na nilalakaran natin sa ngayon ay itinatayang mula 20 hanggang 25 ang kabuoang bilang ng mga taong pumapaloob sa isang henerasyon. Ito’y pangkasalukuyang kalakaran at ganap na ginagawang panuntunan pagdating sa pagsukat ng mga panahong may kinalaman sa saling lahi. Halimbawa’y ang magulang at mga anak ay ikinakatawan sa unang henerasyon, at kapag nagsipag-anak na ang mga anak na nabibilang doo’y itinuturing na silang pangalawang henerasyon. Ang pagpasok ng ikalawa ay bumabatay sa pagsilang ng anak ng mga anak na inaari ng unang henerasyon.

            Ang gayong mga dokumentadong pahayag hinggil sa usaping ito’y malugod na tinatanggap ng marami. Ito’y bilang katiwatiwalang batayan, kung paano nagsisimula ang isang henerasyon at kung ilang taon ang itinatagal nito upang matiyak ang katapusan, at dahil doo’y maipahayag ang simula ng kahaliling bagong henerasyon.