Huwebes, Hunyo 15, 2017

SAGISAG (Watawat)Ang bawa’t bansa ay nagtataglay ng isang sagisag na kumakatawan sa diwa ng kaanyuan nito. Gaya ng bantayog na kung saan ay naghihitay ng kaukulang pagpipitagan mula sa sinoman. Ensignya na natatatak sa piling kayo (tela) bilang marangal na tanda ng isang nasyon sa pagkakaroon nito ng nagtutumibay na kasarinlan. Mula sa taluktok ng isang tikin (poste) ay masiglang iwinawagayway ng hangin, habang ito’y mataimtim na pinagmamasdan ng sinomang dumadakila sa karangalang inilalarawan ng pamahalaan sa mga mamamayan nito. Iyan ay tanyag sa marangal na katawagang watawat, o bandila.

May mga uri at kanikaniyang layunin ang sagisag, o watawat na binibigyang awtentikasyon ng mga banal na kasulatan (Tanakh ng Dios). Ang mga iyon ang sa inyo ngayon ay lalapatan namin ng kaukulang biblikal na paglilinaw.

Narito, at ang mga sumusunod ay mga katunayang biblikal, na kung saan ay nagbibigay awtentikasyon sa iba't ibang uri at layunin ng watawat na masusumpungan sa mga balumbon ng nabanggit na kasulatan (Tanakh ng Dios).