Miyerkules, Disyembre 16, 2015

BETLEHEM (Kailan ipinanganak si Jesus)

Virgo 'The Virgin'
Ang mga Meteorologio hindi kalayuan sa Betlehem (31.7031N 35.1956E) ay nagtala ng eksaktong temperatura sa lugarin ng Hebron (timog bulubundukin ng Juda). Ang talaang iyon ay naglahad, na sa loob ng tatlong (3) buwan - ang kaganapan ng pagyeyelo (frost) ay ayon sa sumusunod: Disyembre 2.8 degrees; Enero - 1.6 degrees; at sa Pebrero - 0.1 degrees centigrade. Naghahatid din ang panahong iyan ng madalas at malalakas na buhos ng ulan, humigit-kumulang 6 inches sa buwan ng Disyemnbre, at kung Enero ay halos aabot sa 8 inches. 

Ayon pa rin sa kasalukuyang  kaalaman – ang klima (climate) sa kalakhang Palestino ay hindi kailan man kinakitaan ng dramatikong pagbabago-bago sa loob ng lumipas na 2,000 taon. Bilang batayan nito ay maaaring konsultahin ang alin mang makabagong obserbasyong meteorologio ng nabanggit na rehiyon.

Ang katotohanang iyan ay nagpapakita, na ang Betlehem tuwing darating sa kapanahunang nabanggit ay nasa kalagayan ng mahigpit na panahon ng taglamig. Dahilan upang ang mga kawan ng hayop at mga tagapag-alaga (pastor) nito ay magsipagkanlong at manatili pansamantala sa kani-kanilang kuwadra (kulungan) at tahanan.

Martes, Disyembre 1, 2015

Tagapamagitan sa Dios at sa Tao

Courtesy of Google Images
Tayong nangabubuhay sa kalupaan ay nararapat na umasa ng kaligtasan ng kaluluwa at katubusan ng sala mula sa kaisaisang Dios na nasa langit. 

Kaugnay niyan, sa,"Sa mga Hebreo" ay madiing sinabi,Heb 7 :
25  Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang MAMAGITAN sa kanila.

Na itong si Jesus ay nakapagliligtas ng lubos sa mga nagsisilapit sa Dios, palibhasa aniya’y laging nabubuhay si Jesus, upang magsilbing tagapamagitan ng Dios sa mga tao.