Miyerkules, Hunyo 7, 2023


 

Ama Namin UnfoldAng Totoong Cristiano


 

Tinig at Salita

Biyernes, Oktubre 7, 2022

Kawan ng Dios Part 1 of 2

Kawan ng Dios Part 2 of 2

Martes, Hunyo 28, 2022

TATLONG SUSI SA BUHAY NA WALANG HANGGAN Part 1 of 2


 May tatlong susi sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Alamin sa Videong ito ang matuwid hinggil sa katotohanan na may ganap na kinalaman sa paksang ito.