ABOUT US

 Ang KATURUANG CRISTO (Rayos ng Liwanag) BIBLE MINISTRY ONLINE ay isang pribadong pahayagan, na ang layunin ay bigyang tanglaw ang hindi kakaunting usapin tungkol sa Banal na Kasulatan (Bibliya).

Ang lahat na Artikulo at Video na matutunghayan sa site na ito ay DAGDAG KAALAMAN lamang sa Bibliya. 

Hindi namin kailan man nilayon na ilagay ang aming kapuwa sa kahiyahiyang kalagayan, manapa ay palawakin ang kaalamang biblical ng sinoman, na bibisita sa site na ito.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento