Orasyon (spell, incantation)

Orasyon (spell, incantation)

                               

lgtriskellnew
The Occult and Spells

                                                       

 

Paunang salita

Hindi namin layunin na dungisan ang karangalan, ni ibilad man sa kahiyahiyang kalagayan ang aming kapuwa, kundi ang maglahad lamang ng mga bagay na sinasang-ayunang lubos ng katotohanan (biblical facts). Dahil dito ay wala kaming nakikitang anomang kadahilanan, upang ang iba ay magalit sa amin, at kami’y paratangan ng paninirang puri, o panghuhusga, ni pag-atake man sa aming kapuwa. Inaasahan namin ang lawak ng inyong unawa sa mga may kalabuang usapin na ngayo’y lalapatan namin ng kaukulang tanglaw.

Ang salitang “Orasyon” ay hanay ng mga salita na pinaniniwalaang nagtataglay ng kapangyarihang mahika. Ito umano’y isang uri ng kapangyarihan na nilikha gamit ang mga salita sa wikang Latin, Sanskrit, Hebrew, Aramaic, at iba pang semitic na lengguwahe sa gitnang silangan (middle east), at mula sa iba’t ibang wika ng kalakhang Europa, America, at Asia.

Ang Orasyon (incantation) ay karaniwang inere-recite na padasal o paawit bilang pangtawag ng pansin, o pagbibigay puri sa pinaniniwalaang dios ng mga pagano. Sa ocultismo (magic, witchcraft/Sorcery) ay ginagamit ito sa layuning ituon (ipukol) sa isang bagay o sa tao. Karaniwan ay pinaniniwalaang nakapagbibigay ng proteksiyon at magandang kapalaran (suwerte) sa sinomang may taglay nito, at sinasabing nakakakontrol at nakapangyayari ang kakaibang lakas nito sa kalikasan, sa tao, at sa mga hayop.

st-peters-square-vatican-city
Rome

Sa Italiya na bansang sinilangan nitong Emperiong Roma ay gamit ang salitang Latin bilang pambansang wika ng mga katutubo (mamamayan) doon. Mula sa kanilang wika, noong una pa ay nilikha ng mga relihiyoso at ng mga espiritistang Romano ang iba’t ibang orasyon patungkol sa kinikilala nilang napakaraming dios, gaya ni Sol Invictus (sun god), Jupiter, Mars, Quirinus at lubhang marami pang iba.  Na kalaunan ay pinaniwalaang mga makapangyarihang salita na umano’y magagamit na pananggalang at tagapaghatid ng mabuting kapalaran sa sinomang nag-iingat ng mga iyon. Dahilan kung bakit ginamit na mga kasangkapan sa pagsasagawa ng rituwal nitong ocultismo (mahika, panggagaway etc).  Read more about Orasyon (spell, incantation)